اطلاعیه 2

1398/07/17

دریافت کارت شناسایی غرفه داری

به اطلاع می رساند، شرکت کنندگان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش می توانند از تاریخ 7 آبان ماه (سه شنبه) با به همراه داشتن یک قطعه عکس 3 در 4 به ازاء هر نفر به دفتر ستاد برگزاری مستقر در سالن مرکز نمایشگاهی کیش مراجعه و نسبت به دریافت کارت شناسایی غرفه داری اقدام نمایند.

توجه به این نکته الزامی است که پس از افتتاح نمایشگاه، مشارکت کنندگان باید حداقل نیم ساعت قبل از بازگشایی سالن ها برای عموم (ساعت 16:30) برای ورود به سالن حاضر باشند. ورود به سالن تنها با ارائه کارت شناسایی غرفه داری عکس دار و ممهور به مهر ستاد میسر است.

در زیر جدول تناسب متراژ غرفه با تعداد کارت های صادر شده آورده شده است.

متراژ

تعداد (حداکثر)

12 متر مربع

3 عدد

13 تا 24 متر مربع

4 عدد

25 تا 50 متر مربع

5 عدد

51 تا 100 متر مربع

7 عدد

101 تا 150 متر مربع

9 عدد

151 تا 300 متر مربع

11 عدد

301 تا 500 متر مربع

13 عدد

501 تا 800 متر مربع

14 عدد

801 تا 1000 متر مربع

16 عدد

1001 متر مربع به بالا

20 عدد